KyuMin Lover
Refresh half day rest…. #punch #soda #sawayaka (Taken with Instagram at VT แหนมเนือง)

Refresh half day rest…. #punch #soda #sawayaka (Taken with Instagram at VT แหนมเนือง)

Ice rasberry soda with banana pancake…. #coffeefactory #rasberry #soda #JJ #pancake  (Taken with Instagram at Coffee Factory@JJ Market)

Ice rasberry soda with banana pancake…. #coffeefactory #rasberry #soda #JJ #pancake (Taken with Instagram at Coffee Factory@JJ Market)